Tất cả
4 MÓN 4S HP
Hành Tinh: Xayda
Vũ Trụ: Vũ Trụ 8
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
380,000đ