Tất cả
j 5s sd nm
Hành Tinh: Namec
Vũ Trụ: Vũ Trụ 5
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
500,000đ
Áo 5s sd nm
Hành Tinh: Namec
Vũ Trụ: Vũ Trụ 5
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Sức đánh
500,000đ
j 15% hm 10% hk
Hành Tinh: Trái Đất
Vũ Trụ: Vũ Trụ 5
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Hút máu
350,000đ